| aktualności projektu | harmonogram | rekrutacja | informacja o szkoleniach |

           

Sektor Edukacyjny - nowe wyzwania i możliwości

    Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania realizuje projekt „Sektor Edukacyjny – nowe wyzwania i możliwości” w ramach dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

    Projekt skierowany jest do osób, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poza godzinami pracy, spełniają przy tym następujące warunki:

·        zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy na pracę nakładczą, w sektorze oświaty (szkoły, placówki wychowawcze, świetlice, itp.)

·        posiadanie zameldowania stałego lub czasowego na terenie województwa małopolskiego,

    Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w sektorze edukacyjnym. Punkt ciężkości szkoleń jest skierowany na wzrost umiejętności wychowawczych, prewencyjnych i motywujących w pracy zawodowej uczestników.

    Uczestnicy zostaną także przeszkoleni w zakresie podstawowych zagadnień informatycznych i internetowych, by mogli bez przeszkód korzystać z przygotowanego na potrzeby szkolenia serwisu.

    Szkolenia rozpoczynają się w kwietniu i będą mieć miejsce w Krakowie, Proszowicach, Miechowie, Wieliczce, Chrzanowie, Olkuszu i Oświęcimiu dla osób z tych powiatów, a w przypadku wolnych miejsc, dla osób z innych części województwa małopolskiego. W danym mieście szkolenie odbywać się będzie jeden raz w miesiącu w soboty w wymiarze 8 godzin. Szkolenia w Krakowie odbywać się będą w dni robocze (w godzinach popołudniowo-wieczornych), przy zachowaniu wymiaru 8 godzin miesięcznie.

    Dokładna tematyka i harmonogram szkoleń zostanie podany na początku marca 2005.

    Szkolenia obejmują 96 godzin lekcyjnych nauki na zajęciach oraz dodatkowe możliwości nauki przy wykorzystaniu internetu.

    Szkolenia zakończą się w czerwcu 2006, uczestnicy po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają certyfikaty Centrum Edukacyjnego SChDW, honorowane przez władze oświatowe.

    Uczestnicy będą mieć refundowane koszty dojazdu w zależności od odległości miejsca zamieszkania od miejsca szkolenia.

    Opłata za uczestnictwo w szkoleniach wynosi  106,00 zł, co stanowi 10% wartości całego kursu.

    Rekrutacja rozpocznie się od 1 marca.

Wersja w formacie .doc