"Sektor Edukacyjny - nowe wyzwania i możliwości"  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram spotkań w powiecie wielickim.

Spotkania w soboty - 8 godzin dydaktycznych

  Data tematyka zajęć prowadzący
1 16 kwietnia  godzina 9:00   Wojciech Słonina
2 7 maja  godzina 9:00   zajęcia z informatyki
3 4 czerwca   godzina 9:00   Ewa Pohorecka
4 27 sierpnia  godzina 9:00   zajęcia z informatyki
5 1 października  godzina 9:00   zajęcia z informatyki
6 22 października  godzina 9:00   Ewa Pohorecka
7 19 listopada  godzina 9:00   Wojciech Słonina
8 10 grudnia  godzina 9:00   Renata Knez
9 14 stycznia  godzina 9:00   Renata Knez/trener współpracy międzynarodowej
10 18 lutego  godzina 9:00   Ewa Pohorecka
11 18 marca  godzina 9:00   Wojciech Słonina
12 22 kwietnia  godzina 9:00   Renata Knez
  20 maja - egzamin