Szkolenia przeznaczone są dla osób, które z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy chcą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie obejmuje 96 godzin dyd., podzielonych na moduły:

- pedagogiczny (72 g.)

- informatyczno/internetowy (24 g.)

 

Uczestnicy szkoleń będą mieć dostęp do specjalnego serwisu internetowego i otrzymają materiały dotyczące zajęć.

 

Uczestnicy dojeżdżający na szkolenia otrzymają zwrot kosztów przejazdów do miejsca szkolenia (do wysokości ceny biletów PKS lub PKP).

 

Szkolenia prowadzone będą w 7 miastach powiatowych województwa małopolskiego:

 

- Krakowie

2 grupy, zajęcia średnio 2 razy w miesiącu po 4 godziny dydaktyczne

- Chrzanowie

Zajęcia raz w miesiącu w soboty  - 8 godzin dydaktycznych

- Miechowie

- Olkuszu

- Oświęcimiu

- Proszowicach

- Wieliczce

 

 

Opłata za uczestnictwo w całym kursie wynosi tylko 106 złotych

- jest to 10 procent wartości kursu, pozostała część dofinansowana jest ze środków Funduszy Strukturalnych UE

 

Zajęcia w ramach szkolenia:

 

o        Autodiagnoza (4 g.)

o        Umiejętności interpersonalne (16 g.)

o        Praca z grupą (12 g.)

o        Międzynarodowa współpraca młodzieży (4 g.)

o        Metody radzenia sobie z agresją w szkole (12 g.)

o        Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje (8 g.)

o        Organizacja czasu, panowanie nad stresem (4 g.)

o        Wypalenie zawodowe (4 g.)

o        Metody skutecznego uczenia się (8 g.)

o        Szkolenie informatyczno/internetowe (24 g.)

 

Dodatkowo – zadania i przykłady do wykorzystania zdobytych umiejętności dostępne będą w serwisie internetowym

 

Szkolenia odbywać się będą  od drugiej połowy kwietnia 2005r. do maja 2006r.  

Zgłoszenia dotyczą całości kursu – wszystkich jego modułów.

 

Zajęcia powadzone będą przez doświadczonych trenerów Centrum Edukacyjnego SChDW oraz Fundacji Wspierania Edukacji Informatycznej „PROIDEA”

Po skończonym kursie uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikat Centrum Edukacyjnego SChDW[1]


[1] Centrum Edukacyjne SChDW zarejestrowane jest w Małopolskim Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli pod nr 19/2001.