"Sektor Edukacyjny - nowe wyzwania i możliwości"  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram spotkań w powiecie Oświęcimskim.

Miejsce spotkań: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży - ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim

Spotkania w soboty - 8 godzin dydaktycznych

  Data tematyka zajęć prowadzący
1 16 kwietnia – godzina 10.00   Ewa Pohorecka
2 14 maja – godzina 10.00   Wojciech Słonina
3 4 czerwca – godzina 10.00   zajęcia informatyczne
4 3 września – godzina 10.00   Renata Knez
5 24 września – godzina 10.00   zajęcia informatyczne
6 15 października – godzina 10.00   Ewa Pohorecka
7 19 listopada – godzina 10.00   Renata Knez
8 3 grudnia – godzina 10.00   zajęcia informatyczne
9 7 stycznia – godzina 10.00   Wojciech Słonina
10 11 lutego – godzina 10.00   Ewa Pohorecka
11 11 marca – godzina 10.00   Wojciech Słonina
12 8 kwietnia – godzina 10.00   Renata Knez/trener współpracy międzynarodowej
  20 maja – egzamin