| Aktualności |

 

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pracowników sektora oświaty

realizowane w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla mieszkańców województwa małopolskiego.

 

 

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy chcą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Sektor Edukacyjny - nowe wyzwania i mozliwości

 

Szkolenie odbywać się będzie  od drugiej połowy kwietnia 2005r. do maja 2006r. Szczegółowy terminarz znajduje się  na naszej stronie internetowej (http://www.jezuici.pl/schdw).

 

Koszt 96-godzinnego szkolenia wynosi jedynie 106 złotych.

- stanowi to 10 procent wartości całego kursu, pozostała kwota pochodzi ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz EFS – Europejskiego Funduszu Społecznego)

 

Zgłoszenia od uczestników przyjmujemy od 10 marca do 1 kwietnia 2005.

 

Wyniki kwalifikacji – 6 kwietnia 2005, osoby zakwalifikowane powiadomimy telefonicznie oraz listownie.  Osoby zakwalifikowane zostaną poproszone o wpłacenie zaliczki w wysokości 30 zł przed rozpoczęciem szkolenia.

Ograniczona liczba miejsc – w każdej z ośmiu grup po 22 uczestników.

 

Zajęcia odbywać się będą w 7 miastach powiatowych województwa małopolskiego

 

- Kraków

2 grupy, zajęcia średnio 2 razy w miesiącu po 4 godziny dydaktyczne

 

- Chrzanów

Każdorazowo jedna grupa, zajęcia raz w miesiącu w soboty  - 8 godzin dydaktycznych

- Miechów

- Olkusz

- Oświęcim

- Proszowice

- Wieliczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla uczestników dojeżdżających na szkolenia przewidziany jest zwrot kosztów przejazdów

 

Po skończonym kursie uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu i uzyskać certyfikat Centrum Edukacyjnego SChDW[1]

 

Zapisy i informacje:

Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel/fax: (012) 430 31 45;  http://www.jezuici.pl/schdw;    email: jg.schdw@jezuici.pl 

numer konta: 43 1060 0076 0000 3200 0079 7756

Prosimy o przysyłanie formularzy zgłoszeniowych umieszczonych na osobnej ulotce oraz na stronie internetowej SChDW (pocztą lub faksem).

Szczegóły tematyczne – osobna informacja

 

 

Sektor Edukacyjny - nowe wyzwania i mozliwości

 

Szkolenie składa się z 96 godzin dydaktycznych, podzielonych na bloki tematyczne.

 

Blok tematyczny

Godz

Treść szkolenia

Autodiagnoza

4

Rozpoznanie swoich walorów i mocnych stron. Nabycie umiejętności związanych z autoprezentacją i autoreklamą. Refleksja nad własnymi sposobami komunikacji i relacji z innymi ludźmi.

Umiejętności interpersonalne

16

Umiejętności interpersonalne to wielka sztuka życia. Rozumiemy i jesteśmy lepiej rozumiani. Wyrażamy oczekiwania i mamy szanse być skutecznymi i efektywnymi w działaniu. Umiejętności interpersonalne obejmują trening asertywności, umiejętność radzenia sobie z emocjami i uczuciami swoimi i innych ludzi, a także umiejętnością nawiązywania współpracy, wychodzenia z ról narzuconych nam przez innych. Jest to również umiejętność skutecznego motywowania oraz bycia konsekwentnym w dążeniu do celu. Umiejętności te zmieniają jakość życia codziennego, bycia z ludźmi, współpracownikami, uczniami i ich rodzicami.

Praca z grupą

12

Dlaczego nawet w zgranej grupie (klasie) zdarzają się konflikty. Agresor, pupilek, outsider - jak radzić sobie z nimi w klasie. Socjogram – narzędzie pomocne wychowawcy. Jak planować zmiany w klasie? Jak usprawnić współpracę w klasie?

Międzynarodowa współpraca młodzieży

4

Współczesny nauczyciel to coraz częściej także organizator wymiany młodzieży. Kurs pozwoli zapoznać się z problematyką międzynarodowych kontaktów grup młodzieżowych od strony pedagogicznej i formalno-organizacyjnej.

Metody radzenia sobie z agresją w szkole

12

Zachowania agresywne stają się „normą” w polskich szkołach. Poznanie skutecznych, sprawdzonych metod radzenia sobie z nimi pozwoli lepiej zapanować nad całą klasą i „trudnymi uczniami”.

Rozwiązywanie konfliktów - negocjacje

8

Zajęcia pozwolą nabyć (poszerzyć, ugruntować) wiedzę, na temat sposobów rozwiązywania konfliktów oraz dadzą umiejętność negocjowania kompromisów. Uczestnik nabędzie większą sprawność w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach klasowych.

Organizacja czasu, panowanie nad stresem

4

Jak optymalizować poziom stresu, aby nasze działania były jak najbardziej skuteczne? Techniki planowania i organizowania zadań zwiększające efektywność pracy.

Wypalenie zawodowe

4

Zjawisko zawodowego wypalania się traktowane jest w niektórych krajach jako jednostka chorobowa. Jak rozpoznawać symptomy, eliminować przyczyny, zwiększać osobistą odporność przed konsekwencjami? Jak nie tracić entuzjazmu i satysfakcji z wykonywanej pracy?

Metody skutecznego uczenia się

8

Uczymy się przez całe życie. Staramy się przyjmować nowe treści, metody, sposoby. W pracy z ludźmi osoby, które uczą szybko i sprawnie cieszą się opinią profesjonalistów, są skuteczniejsi i lepiej radzą sobie w pracy z uczniami. Poznanie metod nowoczesnego uczenia się daje poczucie pewności siebie w pracy.

Szkolenie informatyczne

24

Podstawy informatyki (cele, zastosowanie, zalety i wady), sieci komputerowe, internet (możliwości, skuteczne korzystanie, zalety globalnej wioski w aspekcie naukowym), przygotowanie prezentacji, systemy operacyjne zalecane przez UE, wykorzystanie systemów typu Unix, oprogramowanie naukowe.

Nauczenie skutecznego wykorzystania Internetu jako narzędzia wspomagającego pracę i rozwój. Podstawy budowy komputerów/stanowisk oraz przekrojowo aplikacje wspomagające edukację. Licencje oraz prawo własności. Bezpieczeństwo korzystania z sieci.

 


 

[1] Centrum Edukacyjne SChDW zarejestrowane jest w Małopolskim Kuratorium Oświaty jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli pod nr 19/2001.