Federacja Polskich Domów Spotkań

W lipcu 1997 roku zarejestrowana została Federacja Polskich Domów Spotkań. Skupia ona domy spotkań młodzieży z terenu całej Polski, które aktywnie działają na polu pozaszkolnej pracy kształceniowej, w tym zwłaszcza międzynarodowej współpracy młodzieży.

Zasadniczym polem działania domów zrzeszonych w Federacji jest wymiana młodzieży między Polską, a Niemcami, ale nie jest to bynajmniej pole jedyne. W programach trój- i wielostronnych biorą udział także młodzi z Francji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Węgier.

Federacja koordynuje współpracę między swoimi członkami, a także wspiera organizacje tworzące nowe domy spotkań. Pomoc ta polega na doradztwie prawnym i organizacyjnym, a także na przeprowadzaniu kursów, seminariów i szkoleń dla przyszłej kadry pedagogicznej tych domów.

Cele Federacji (wyciąg ze statutu):

 

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

Koordynowanie współpracy między członkami Federacji

 

W roku 1998 członkami Federacji Polskich Domów Spotkań byli:

 

  1. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa , Wrocław
  2. Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa”, Chorzów
  3. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, Wrocław
  4. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Oświęcim
  5. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Krzyżowa
  6. Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Gdańsk
  7. Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo”, Lublin
  8. Fundacja „Nowy Staw”, Lublin
  9. Stowarzyszenie „Białokosz”, Poznań
  10. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Kraków