III. Spotkania z rodzicami

W Centrum Edukacyjnym SChDW można zamówić zorganizowanie spotkań psychoedukacyjnych dla grup rodziców. Istnieje także możliwość przygotowania spotkania o innej tematyce określonej przez szkołę.

Tematyka proponowanych spotkań:

Dla rodziców dzieci najmłodszych – 6 tematów

Rozwój i samodzielność dzieci, okres dojrzewania – 6 tematów

Komunikacja, rówieśnicy, konflikty – 5 tematów  

Trudności w wychowaniu, agresja, nadpobudliwość – 4 tematy

Zagrożenie uzależnieniami – 4 tematy

SZKOŁA DLA RODZICÓW