Trudności w wychowaniu, agresja, nadpobudliwość

18.  Agresja u dzieci – jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i    

       zachowaniami.

19.  Nasze dzieci sprawiają trudności – jak rozumieć i pomagać dzieciom w trudnych sytuacjach.

20.  Rola rodziny w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Jak   

        rozpoznawać, rozmawiać i reagować w sytuacjach występowania niepożądanych zachowań  

        u  dzieci.

21.  Jak żyć z dzieckiem nadpobudliwym.

 

Zagrożenie uzależnieniami

22.       Jak pomóc dziecku nie pić, jak pomóc dziecku nie ćpać.

23.       Jak rozmawiać z dzieckiem o alkoholu.

24.       Co rodzic o narkotykach wiedzieć powinien?

25.       Media – jak sprawić, by nie szkodziły?

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Liczebność grupy: do 60 osób.

Czas trwania zajęć: 1 lub 2 godziny.

 

 

26.       SZKOŁA DLA RODZICÓW

Proponowane spotkania mogą także stanowić dla rodziców zachętę do udziału w  warsztacie umiejętności wychowawczych pt. SZKOŁA DLA RODZICÓW, prowadzoną przez instruktorów z certyfikatem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

 
Adresaci: rodzice pragnący skuteczniej radzić sobie z konfliktami rodzinnymi, a także poprawić jakość wzajemnych relacji w rodzinie
 
Treść: warsztat rozwija umiejętności efektywnej komunikacji z dziećmi na bazie koncepcji T. Gordona oraz cyklu książek A. Faber  i E. Mazlish - program jest dostosowany do doświadczeń i potrzeb rodziców polskich

Czas trwania: 40 godz. (terminy spotkań do ustalenia)

Terminy zajęć: ustalane po zebraniu grupy szkoleniowej

powrót

zamawianie szkoleń