Dla rodziców dzieci najmłodszych

1.      Przygotowanie dziecka przedszkolnego i w początkowych klasach szkoły podstawowej do bycia samodzielnym.

2.      Nasze dziecko rozwija się nieharmonijnie. W czym rodzice dzieci przedszkolnych mogą wspomagać swoje dzieci, tak, aby odniosły one sukces wychowawczy.

3.      Kiedy dziecko zachowuje się „dziwacznie”. Diagnoza i pomoc dziecku przedszkolnemu i rodzinie.

4.      Wczesne wspieranie rozwoju dziecka i dobre przygotowanie do nauki szkolnej.

5.      Praca z dziećmi przedszkolnymi z opóźnieniem rozwoju mowy – Jak pomagać, gdzie szukać pomocy.

6.      Adaptacja dziecka do szkoły, wspomaganie rozwoju i procesu uczenia się (dla rodziców dzieci 7- letnich).

 

Rozwój i samodzielność dzieci, okres dojrzewania

7.      Jak wspierać dziecko w rozwoju, jak pomóc dziecku w uczeniu się.

8.      Osiąganie dojrzałości i usamodzielnianie się dziecka.

9.      Jak pomagać dziecku w radzeniu sobie ze stresem, depresją i innymi trudnymi sytuacjami.

10.  Prawidłowości i problemy okresu dorastania – jak rozumieć i pomagać dziecku w okresie kryzysów adolescencji

11.  Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?

12.  Czy stać mnie na relaks? Co mogę zrobić aby odpocząć?- rola relaksu w życiu rodzica i ucznia.

13. Jak uczyć dziecko mądrego gospodarowania pieniędzmi.

 

Komunikacja, rówieśnicy, konflikty

13. Dlaczego nie chcesz ze mną rozmawiać? – trudności w porozumiewaniu się, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić.

14.  Konflikty i ich rozwiązywanie.

15.  Jak rozmawiać z dzieckiem i budować dobre więzi.

16.  Jak pomagać dzieciom w integracji z grupą rówieśników i nawiązywaniem dobrych relacji

17.  Rodzice w szkole – współpraca rodziców z nauczycielami.

 

powrót

zamawianie szkoleń