I. Formy doskonalenia nauczycieli

A. Profilaktyka Uzależnień

AKADEMIA TRZEŹWOŚCI, czyli jak prowadzić warsztaty z profilaktyki uzależnień
ALKOHOL NA DRODZE - zero tolerancji
Jak uchronić ucznia przed psychomanipulacją (sekty)
PREWENTER – program edukacyjny przygotowujący do prowadzenia warsztatowych zajęć profilaktycznych z młodzieżą
Profilaktyka napięcia
Profilaktyka uzależnień. Jak rozmawiać z uczniami o narkotykach, alkoholu, papierosach? Co nauczyciel o narkotykach wiedzieć powinien?
Szkoła dobrych obyczajów

B.  AKTYWIZACJA W NAUCE, PRACY I CZASIE WOLNYM. PRZYGOTOWANIE DO RYNKU PRACY

Efektywne zarządzanie czasem – czyli „czas to pieniądz”
Jak obudzić inicjatywę? Czyli twórcze prowadzenie kół zainteresowań lub samorządów uczniowskich
Jak przygotować młodzież do efektywnego poszukiwania pracy. Doradztwo zawodowe
Metody efektywnego uczenia się
NEGOCJATOR, czyli sztuka rozwiązywania konfliktów  
Stres i relaks w pracy nauczyciela
Wypalenie zawodowe - jak sobie z nim radzić

C.  AGRESJA I PRZEMOC, TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

Agresja – jak sobie radzić z nią w szkole (20 g.)
Agresja – jak sobie radzić z nią w szkole (5 g.-dla rad pedagogicznych)
Dzieci w sytuacjach kryzysu
Jak dotrzeć do trudnego dziecka
Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym
Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności
Kryzys okresu dojrzewania – jak pomóc nastolatkowi
Nauczyciel wobec agresji – warsztat pogłębiający umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi (program dla rad pedagogicznych
Praca z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społeczym - diagnoza, praca z rodziną, programy naprawcze
Przemoc wobec dzieci - rozpoznawanie, zapobieganie oraz interwencja pedagogiczna
SAPER – czyli jak rozminować agresję
Subkultury młodzieżowe 

Teoretyczne i praktyczne podstawy reagowania na zachowania seksualne uczniów w szkole
Trudny uczeń - sposoby radzenia sobie i pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom
Współpraca z rodzicami dzieci mających trudności edukacyjne i sprawiającymi problemy wychowawcze

D.  KOMUNIKACJA, PRACA Z GRUPĄ

Diagnoza i terapia w zakresie wczesnej pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami rozwowymi
Integracja poprzez zabawę
Jak mówić uczniowi "nie"
Jak mówić aby Cię słuchali? - skuteczna komunikacja
Klasa jak huśtawka – jak rozumieć dynamikę procesu grupowego
Skuteczna komunikacja z uczniami i rodzicami
 
Szkoła Wychowawców – warsztat praktycznych umiejętności wychowawczych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Patrzę - Odczuwam - Działam
Wychowanie dzieci do samodzielności
Wychowawca - "nadzorca" czy przyjaciel?
"Wywiadówki" i spotkania indywidualne z rodzicami uczniów. Strategie współpracy i pozytywne efekty.

E.  WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA, UNIA EUROPEJSKA

Międzynarodowa współpraca młodzieży szkolnej
Unia Europejska - zadania i wyzwania
Pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych, czyli droga do sfinansowania Twojego projektu w szkole  

F.  KATECHEZA, FORMACJA

Duszpasterskie aspekty pracy z młodzieżą
Jak prowadzić rekolekcje szkolne
Jak przygotowywać i prowadzić rekolekcje zamknięte
Lekcja religii– jak osiągnąć sukces
Krótki kurs kultury młodzieżowej
Muzyka młodych
Niekonwencjonalne sposoby prowadzenia katechezy
Pokolenie Woodstock
Rekolekcje szkolne w środowiskach trudnych