II. Zajęcia warsztatowe dla klas

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych 
Mechanizmy uzależnień  
Aktywne poszukiwanie pracy 
Powstrzymać agresję  
Moda-media-manipulacja
Wartości – ich wpływ na nasze życie
Jak sobie radzić ze stresem
Ja i wartości – droga do dorosłości
Ludzie wokół mnie
Muzyka rockowa – jej sposoby działania, zagrożenia
Zestaw warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – sześć propozycji
Inne propozycje

Zajęcia warsztatowe dla klas

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych 
Mechanizmy uzależnień  
Aktywne poszukiwanie pracy 
Powstrzymać agresję  
Moda-media-manipulacja
Wartości – ich wpływ na nasze życie
Jak sobie radzić ze stresem 
Ja i wartości – droga do dorosłości
Muzyka rockowa – jej sposoby działania, zagrożenia
Zestaw warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych – sześć propozycji
Inne propozycje