IV.  Inne propozycje

 

Badanie zapotrzebowania na programy profilaktyczne

Spotkania szkoleniowe zgodne z zapotrzebowaniem rad pedagogicznych