C E N T R U M   E D U K A C Y J N E

Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Jan Paweł II
(przemówienie w UNESCO)

Kilka słów o nas: historia, cele i zadania CE SChDW. Bogate doświadczenie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w obszarze edukacji, a w szczególności wypracowanie i realizacja Pakietu Edukacyjnego i Pakietu Profilaktycznego, jak również bardzo pozytywne ich przyjęcie w środowisku nauczycieli oraz wysoka ocena absolwentów oferty SChDW, to przyczyny, które skłoniły Stowarzyszenie do powołania do istnienia Centrum Edukacyjnego SChDW.

Stworzenie Centrum Edukacyjnego SChDW nadało projektom wychowawczym i kształceniowym, realizowanym przez członków i współpracowników SChDW, wyższą rangę formalną. Absolwenci kursów CE SChDW, spełniających wymogi formalne określone stosownymi przepisami, mogą traktować je jako element doskonalenia zawodowego. Wynika to z faktu, że Centrum Edukacyjne SChDW w dniu 21 czerwca 2001 r. wpisane zostało do rejestru Małopolskiego Kuratora Oświaty jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli (pod nr 19/2001; Nr KO IV OK 1 021/23/2001), uzyskując tym samym uprawnienia do potwierdzania ukończonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wszystkie programy Centrum Edukacyjnego są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Celem Centrum jest wspieranie rozwoju edukacji, w duchu wartości chrześcijańskich, poprzez różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innych osób, pracujących z młodzieżą, w zakresie pracy wychowawczej, a także doskonalenie kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowych w zarządzaniu personelem. Zaś do zadań Centrum należy: